กำลังดำเนินการ

Do some data entry

I need you to fill in a spreadsheet with data.

ทักษะ: Excel

ดูเพิ่มเติม: data research spreadsheet entry, entry data spreadsheet, membership entry data spreadsheet

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12190405

มอบให้กับ:

Tegich

Article Writing, Blog Writing, Product description, Fashion & jewelry Writing, copywriting, I have around 8 years of experience in web content/articles/blogs writing. Now since January 2016, I am a full time freelanc เพิ่มเติม

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0

freelancer จำนวน 3 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹4203 สำหรับงานนี้

₹1500 INR ใน 1 วัน
(23 บทวิจารณ์)
3.7
₹1500 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹3333 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0