ปิด

Do some data entry

I have some work, in an Excel spreadsheet.I want to add some entries to excel and analyze data along with this task .

please note payment only made after 100% perfection in work.

ทักษะ: การพิมพ์ดีดคัดลอก, คีย์ข้อมูล, Excel

ดูเพิ่มเติม : marxist revolutionary guevara, speculate crossword clue, r&b singer marie, continuing crossword clue, effortless victory crossword puzzle, ceasefire crossword clue, become sleepy, effortless victory crossword clue, what does a data entry specialist do, what does a data entry person do, what does a data entry clerk do, what do data entry clerks do, after registering home based data entry what do nextzx 1427036929161, do some data entry 2 do some data entry 2, do some data entry -- 2 do some data entry -- 2

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #14406249

freelancer 8 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹6746 สำหรับงานนี้

₹7777 INR ใน 3 วัน
(12 บทวิจารณ์)
3.4
cbo5947adafc9676

I am a hardworking, patient and fast typer, with an attention to detail looking to support you in any data-entry / excel project you might require. I am 98-100% accurate in my work.

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
josherade

I'm an efficient worker with excellent typing skills. Knowledgeable with MS Excel. And I do my job in a timely manner.

₹1750 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
IzhaIligan

Dear Hiring Manager, I am interested in your job posting. I have read your instructions and I'm confident that I can do this task. I work fast and accurately and can start immediately. Looking forward to hear เพิ่มเติม

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹7777 INR ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹5555 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Eunicecreg

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0