ปิด

Make a Simple Facebook Ad for me (I will pay you 5% of ad spend)

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 38 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $68 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$30 - $250 USD
การประมูลทั้งหมด
38
คำอธิบายโปรเจค

In the UK if I buy ads with Facebook I have to pay an extra 20% VAT. If I have someone outside the UK buy the ads on my behalf then I don't have to pay this VAT tax - it's a legal loophole :)

I am looking for a longterm partner. You will manage payments I will give you 5% of my ad spend on Facebook. So if I spend $10,000 you get $500 for doing nothing - easiest money you ever made.

You must show me a screenshot of an ad running in your account to be considered, sent to me (it can be of any local business or one you have already made) . Make your bid $50 to show me you have read this, as your payments will be based on ad spend via your account.

Thank you

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online