กำลังดำเนินการ

Connect Numerous Audios Together Into One MP3

This is a very simple task. I will pay $10 for it to be done.

The task is to connect 40-60 different audios together into a file that I can download.

The audios are on my dropbox and once I've assigned the task, I will give the freelancer permission to access the dropbox.

The audios are already in order, you simply need to merge them into one mp3.

There is no video involved in this task. They are just audios that need connecting

It is roughly 60 audios at 8 minutes each file.

I need this project done ASAP.

ทักษะ: Adobe Flash, ดนตรี, ออกแบบเสียง

ดูเพิ่มเติม : how would i merge my internet marketing businesses together into one, is into one word, i have 36 statements that i need entered into excel the maximum number of entries per statement is 86 rows and two columns one c, have 2 hundred thousands pdf documents that need to be typed up into word format one is 10 pages and the other is 8 as this is a, connect iphone video call, connect flash video play, connect together cisco switches, connect cisco switches together, download ups connect version, connect streeming video flash, access vba code connect sql server, download source connect, access vba odbc connect string as400, download ups connect, connect darwin video stream, web flash design, php flash design tool, flash design cards, cube flash design, minimal flash design, flash design module, front end flash design, flash design room, flash design games, floating flash design

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 26 บทวิจารณ์ ) Toronto, Canada

หมายเลขโปรเจค: #12200902

มอบให้กับ:

$12 CAD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0