กำลังดำเนินการ

Connect Numerous Audios Together Into One MP3

This is a very simple task. I will pay $10 for it to be done.

The task is to connect 40-60 different audios together into a file that I can download.

The audios are on my dropbox and once I've assigned the task, I will give the freelancer permission to access the dropbox.

The audios are already in order, you simply need to merge them into one mp3.

There is no video involved in this task. They are just audios that need connecting

It is roughly 60 audios at 8 minutes each file.

I need this project done ASAP.

ทักษะ: Adobe Flash, ดนตรี, ออกแบบเสียง

ดูเพิ่มเติม: one word, connect iphone video call, connect flash video play, connect together cisco switches, connect cisco switches together, download ups connect version, connect streeming video flash, download source connect, download ups connect, connect darwin video stream, web flash design, php flash design tool, flash design cards, cube flash design, minimal flash design, flash design module, front end flash design, flash design room, flash design games, floating flash design, flash design lancaster, flash design loveland, flash design countdown timer, swift flash design, professional flash design cards

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 24 บทวิจารณ์ ) Toronto, Canada

หมายเลขโปรเจค: #12200902

มอบให้กับ:

$12 CAD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0