กำลังดำเนินการ

Flash com. server mx

I would like some help with a flash com app. I\'m working on. webcam recorder. bid at $125 and a windowless flash media player pop-up (the app will have a flash video playing in it) bid at $[url removed, login to view] I have the design of both apps. done. l The site it will be place on is a cold fusion site please send links or website addresses of your work with flash com. server

ทักษะ: Adobe Flash

ดูเพิ่มเติม: site development, fusion apps, webcam recorder, server help, playing, no flash, mx, flash media, fusion help, media player app, send server, server app, website server, flash webcam done, webcam video recorder, player recorder, flash webcam recorder website, site server, apps server, site webcam design, server website, bid video apps, flash webcam video, app video design, mcesch

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Louisville, United States

หมายเลขโปรเจค: #46

มอบให้กับ:

mcesch

I developed a project with flash comm MX and I made such components.

$150 USD ใน 15 วัน
(0 บทวิจารณ์)
2.4

freelancer จำนวน 3 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $135 สำหรับงานนี้

Maven

Hello, I am not placing any bid at this moment, bcoz i will like to talk personally before i cn promise you any thing. We are e-learning solution company , we develop all our e-learning modules in flash only. w เพิ่มเติม

$5 USD ใน 25 วัน
(8 บทวิจารณ์)
6.4
neerajks

Hello, we are a group of freelancers from India. Kindly visit www.kreative-dezigns.com to hve a better understanding of our profile and portfolio. Although, we have not developed such applications, but, have a clear id เพิ่มเติม

$250 USD ใน 15 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0