ปิด

Floor Laminating

For 4 Room BTO HDB flat

Floor area: 90m2

Laminated area: approximately 82 to 85m2

Location: Living, dinning, common walkway to room, 2 common rooms and master bedroom

I will be supply all the laminating materials (including transition strips, baseboard, underlaying etc)

Contractor to provide the necessary tools to carry out the work (jig saw etc)

5 days to complete. Can work at night as well.

ทักษะ: การทำพื้น

สถานที่: Singapore

ดูเพิ่มเติม : provide materials marketing training, independant contractor agreement, building website contractor, unit building floor plans, flex floor plan adobe, general contractor website, designing floor plans illustrator, general contractor websites, floor plan autocad, oscommerce contractor, nightclub floor plan, sample floor plan drawing, designing floor plans autocad, demo floor plan, b2b project can provide outbound process

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Singapore

หมายเลขโปรเจค: #12022788

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $555 สำหรับงานนี้

$555 SGD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0