เสร็จสมบูรณ์

A Short Story About My Niece's! -- 2

In time for Christmas, I am looking for a writer to create a short story about my two nieces, Natalie and Clara.

Natalie is almost 3, and Clara is four months old.

I would like the story to be about an adventure they go on together, with the importance of being a good sister the theme.

I would like the story to be 500 words or less.

I plan on hiring a freelance designer to illustrate the book and print it for them in time for Christmas.

ทักษะ: การเขียนหนังสือ, eBook, การเขียนในนามคนอื่น

ดูเพิ่มเติม : short story 3000 4000 words, short story 800 1000 words, short story english 3000 words, short story journey 800 words, short story english 200 words, short story using list words, short story love 400 words, short story 200 400 words, write short story using specific words, short story using specific words, short story 200 300 words, sample short story longer 500 words, writing good short story fast 800 words, short story example 250 words, short story 300 400 words

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 3 บทวิจารณ์ ) Toronto, Canada

หมายเลขโปรเจค: #12189202

มอบให้กับ:

$75 CAD ใน 7 วัน
(3 บทวิจารณ์)
1.8

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $63 สำหรับงานนี้

basithashmi

My specialty is to write/ edit/ proofread Books, Novels, Memoirs and Stories (fiction and non-fiction) Just few days back, I have written sci-fi story “The Blood Shift”, a story about Shifters, Humans and Vampires R เพิ่มเติม

$50 CAD ใน 4 วัน
(140 บทวิจารณ์)
6.6
LouiseChalmers

Hi, I am Louise Chalmers.I'm a professional writer. I'm a seasoned native English copywriter with over ten years of experiences and I have clients all over the US, UK. I can do your project efficiently and timely. I am เพิ่มเติม

$100 CAD ใน 3 วัน
(9 บทวิจารณ์)
4.7