ปิด

Design kids costume

I'm k

Looking for a fashion designer who could design animal costumes for kids. I'm looking for someone who is located in Bangalore. I want to get this done physically.

ทักษะ: การออกแบบแฟชั่น, การสร้างแบบจำลองแฟชั่น, ออกแบบกราฟิก

ดูเพิ่มเติม: free fashion design kids, fashion design templates kids

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Hyderabad, India

หมายเลขโปรเจค: #12195594

freelancer จำนวน 4 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹18819 สำหรับงานนี้

grapple2013

Hello, The expert & dedicated team of M/s Grapple Technologies India Pvt. Ltd is engaged in working on Adobe Illustrator, Design, Photoshop, Graphic & Website design for last many years. The young & dyna เพิ่มเติม

₹12500 INR ใน 5 วัน
(97 บทวิจารณ์)
5.6
₹27777 INR ใน 10 วัน
(45 บทวิจารณ์)
4.9
arun01012016

+Dear Project Owner, Hope I am approaching you in best of your health and spirits!! I can be a suitable match for your work as I am having 8 years of experience in Website designing,SEO,SMO. I completely fit into the เพิ่มเติม

₹12777 INR ใน 10 วัน
(14 บทวิจารณ์)
4.0
businesstrip

Hello, my name is Joshua and I am a professional-graphic designer (more than 8 years’ experience). I will make all kinds of logo, business card, posters, brochures, clothing designs book covers, and flyers for your bus เพิ่มเติม

₹22222 INR ใน 10 วัน
(1 บทวิจารณ์)
3.0