ปิด

Design kids costume

I'm k

Looking for a fashion designer who could design animal costumes for kids. I'm looking for someone who is located in Bangalore. I want to get this done physically.

ทักษะ: การออกแบบแฟชั่น, การสร้างแบบจำลองแฟชั่น, ออกแบบกราฟิก

ดูเพิ่มเติม : looking for interior design freelance in bangalore, i m looking collage cape town i want to learn fashion design, garment design training program bangalore, already design images webcam photobooth want photobooth flash, free fashion design template kids, free kids fashion design template, web design india sachin bangalore, free fashion design kids, web design development companies bangalore, fashion design templates kids

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Hyderabad, India

หมายเลขโปรเจค: #12195594

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹18819 สำหรับงานนี้

grapple2013

Hello, The expert & dedicated team of M/s Grapple Technologies India Pvt. Ltd is engaged in working on Adobe Illustrator, Design, Photoshop, Graphic & Website design for last many years. The young & dyna เพิ่มเติม

₹12500 INR ใน 5 วัน
(97 บทวิจารณ์)
5.6
₹27777 INR ใน 10 วัน
(45 บทวิจารณ์)
4.9
arun01012016

+Dear Project Owner, Hope I am approaching you in best of your health and spirits!! I can be a suitable match for your work as I am having 8 years of experience in Website designing,SEO,SMO. I completely fit into the เพิ่มเติม

₹12777 INR ใน 10 วัน
(14 บทวิจารณ์)
4.0
businesstrip

Hello, my name is Joshua and I am a professional-graphic designer (more than 8 years’ experience). I will make all kinds of logo, business card, posters, brochures, clothing designs book covers, and flyers for your bus เพิ่มเติม

₹22222 INR ใน 10 วัน
(1 บทวิจารณ์)
3.0