ปิด

Design 9-10 pages of a online desktop web app

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 23 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $207 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$30 - $250 USD
การประมูลทั้งหมด
23
คำอธิบายโปรเจค

Hello,

I am looking for a freelancer with U.S. standard modern design experience. Must show prove with portfolio work. The designer will need to create designs for about 10 various pages of the platform.

The platform will be a web app, that users will access like a website, and must look great on Mobile and Desktop.

I will provide you with the followings

1. Business specs for the app (just so you can understand what it is)

2. Wireframes (they simply show what elements should be on each page. You will have to design)

3. List of all the pages that need design (see below)

• Login popup

• New user Sign Up flow

• Home Page

--Filters

--Search Results Grid

--Product Card

• Product Page

• Write a Review flow

• Add a product and leave a review flow

• Post login user Dashboard

o Photo or Avatar

o Profile Details

o Favorited Items

o Recently Viewed

o My Reviews

• Post login Admin Dashboard

o All user capabilities +

 Approve/Deny user product additions

 Approve/Deny user Reviews

 Add/remove/edit stores in bulk

 Add/remove/edit manufacturers in bulk

 Add/remove/edit products

 Administer users

• Leave Feedback floating button/form

Looking for an exceptional designer. Feel free to ask me any questions you might have.

Along with the bid, please submit an example of your design work that you are most proud of.

Good luck

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online