ปิด

Looking for a designer who can work with Sketch. URGENT

Looking for a experienced designer who can work with SKETCH. If you don't know or haven't used sketch before please do not apply.

I have an existing sketch file. I am looking for some changes to be done within the next 1-2 hours.

1. Please send 2 examples of website designs you have done on sketch (only best 2)

2. Please send 1 export of each design as well.

3. Failure to comply with these directions will disqualify you.

ทักษะ: ออกแบบกราฟิก, ส่วนติดต่อผู้ใช้ / สถาปัตยกรรมสารสนเทศ, ออกแบบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : the best website to sell logo design, best website to develop packaging design, best website to buy wallpaper design, best website for learning web design, best website for freelance graphic design jobs, best website competition for logo design, the best website to learn web design, designer looking for work, the best website to find machine design, best website to download tshirt design tempaltes, wedding invitation designer looking work, website designer looking work startup, looking urgent quality work, female web designer looking work, website designer looking work, pcb designer looking work altium, sports graphic designer looking work, interior designer looking sketch artist, graphic designer looking work, looking online pharmacy website designer, wedding album designer looking work, web designer looking work spain, mobile repairing best website work picture, best looking social network website, web designer looking work guangzhou

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 94 บทวิจารณ์ ) Singapore, Singapore

หมายเลขโปรเจค: #12026189

freelancer 16 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $114 สำหรับงานนี้

$55 USD ใน 1 วัน
(64 บทวิจารณ์)
5.9
krishan725

Hi sir, Exert in : Photoshop | illustrator | coral draw | indesign ============================================================= Here is my Profile [ [login to view URL] ] ===================== เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(109 บทวิจารณ์)
6.1
seemasit

Hi, ************No Upfront*************** Qualification :- 1)Skills :- wprdpress , php ,codeignitor,bootstrap,opencart,Angualr js,joomla, Zend ,Android/IOS , E-commerce ,Bigcommerce,Salesforce etc. 2)Educati เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(41 บทวิจารณ์)
6.1
idesignwork

Hi, I read through your job details carefully and absolutely sure that I can do the project. I have done similar task in the past successfully. You can check my portfolio and feedback from other clients here เพิ่มเติม

$130 USD ใน 3 วัน
(85 บทวิจารณ์)
6.0
dhirajjha2000

Hey i am a art directer of 15 years of experience, i am new at free lancer but not at my job, you can check my profile here or visit my wix at [login to view URL] i have designed logos for m เพิ่มเติม

$250 USD ใน 0 วัน
(80 บทวิจารณ์)
5.7
IdeasNcreations

Hi, i have gone through the project description and understands your need and requirement. I am a professional skillful graphic designer who can design creative and catchy designs for your Sketch, that would not only เพิ่มเติม

$30 USD ใน 1 วัน
(70 บทวิจารณ์)
5.6
$50 USD ใน 0 วัน
(143 บทวิจารณ์)
5.2
imran009cse

Good Day Sir, Thank you so much for giving me an opportunity to apply this wonderful job opportunity. I read your whole job requirements very carefully and understand what you actually wanted for your project. In you เพิ่มเติม

$200 USD ใน 5 วัน
(48 บทวิจารณ์)
5.4
DesignPerfecti0n

Hello ! Please contact with me then I can show you my portfolio. I'm professional graphic-web designer and Illustrator. I have read your post. I am interested to work with you. I can design for you according to yo เพิ่มเติม

$30 USD ใน 3 วัน
(53 บทวิจารณ์)
4.8
mangesh1986

Highly creative and multitalented Graphic Designer with extensive-----SIX YEARS-----experience in multimedia, marketing and print design. as well as image presenation and manipulation. Highly skilled in customer ser เพิ่มเติม

$61 USD ใน 3 วัน
(63 บทวิจารณ์)
4.5
deepbansal1111

Hello I was just going through your job posting and I believe that I have the drive, energy and knowledge to be perfect for this job. My experience as a web Developer includes working with web applications by int เพิ่มเติม

$200 USD ใน 3 วัน
(8 บทวิจารณ์)
4.1
maisotech

Dear Sir, I'll be very happy to work on this project. I am having good team so will do this job in an exceptional way. Please text me for further discussion, it'll take you a single click to reach me. I'll be happy เพิ่มเติม

$150 USD ใน 3 วัน
(15 บทวิจารณ์)
3.7
alikhan03152

Hi Sir, I am Professional Graphic Designer with a lot of experience. I'll design your PROJECT according to your requirements within 24 hours. I'm ready to start working on your job today. I will do again and again เพิ่มเติม

$50 USD ใน 0 วัน
(11 บทวิจารณ์)
3.5
cnswebtech

Dear Employer, We are in the field of web developing since 2009. All of my clients believe in my work because I provide to my dear clients a cost-effective and high-value services. If you hire me for this job, I ass เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
manpreetnijjar

......If we fail to deliver good quality work..... we will refund you the full amount. We always work for client satisfaction with 24x7 support.

$111 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
boydelisa

One day tops

$35 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0