ปิด

Mendesain sebuah Brosur

freelancer 14 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ Rp1191981 สำหรับงานนี้

graphicking61

Hi, Wishing you a very HAPPY NEW YEAR 2017 I just checked the description you have provided regarding the project and would be a pleasure to assist you on your project. I will work with full dedication to give yo เพิ่มเติม

Rp1443298 IDR ใน 0 วัน
(447 บทวิจารณ์)
7.1
idesignwork

Hi, I read through your job details carefully and absolutely sure that I can do the project. I have done similar task in the past successfully. You can check my portfolio and feedback from other clients here https:/ เพิ่มเติม

Rp300000 IDR ใน 1 วัน
(39 บทวิจารณ์)
5.2
octaservices

Hello, Thanks for taking a minute , I am a creative Graphics & Web Designer having 6 years of experience with proven track record as a successful Freelance designer here on this great online marketplace! I wou เพิ่มเติม

Rp350000 IDR ใน 1 วัน
(205 บทวิจารณ์)
5.5
Maplegroupcom

Hi, Respected  sir / madam Please give me opportunity to work for you.  I have review your project description. I can design all types of graphics photoshop illustrator animation and website design and for you as เพิ่มเติม

Rp1555555 IDR ใน 3 วัน
(24 บทวิจารณ์)
4.5
Katalzate

It makes me an ideal professional, the willingness to connect with the customer from the beginning to know what they are really looking for, but above all what they need. The role of design is not only to produce a pie เพิ่มเติม

Rp350000 IDR ใน 2 วัน
(18 บทวิจารณ์)
4.3
overtservices

Hello, OvertServices is one of the experienced and most creative custom graphic designing team. With a team of in-house, great quality and dedicated designers working around the 24X7 in Logo Designing, Web Designing, เพิ่มเติม

Rp2500000 IDR ใน 1 วัน
(80 บทวิจารณ์)
4.6
akanksha32

Hi, I will provide you excellent designs for your project as I am very skilled in my work. My price is quite reasonable according to the requirements. I am sure you will appreciate my work and quality. I am not here เพิ่มเติม

Rp300000 IDR ใน 0 วัน
(20 บทวิจารณ์)
4.0
iGTTech

I have professionals experience of graphic design for like 6+ years in designing logos, corporate identity, and catalogs, newsletters, presentations. Also, I have experience with several designing software like coral เพิ่มเติม

Rp1555555 IDR ใน 2 วัน
(19 บทวิจารณ์)
4.1
FutureTechno1

Hi there, I’d like to be considered for your job position. I’m a Software Developer with a strong background developing android & web application. I can turn your requirement in a way that represents your brand and เพิ่มเติม

Rp1555555 IDR ใน 3 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.2
statscat

Hi, I am a hardworking freelancer. Please contact me to provide further details if you are interested to hire me.

Rp1555555 IDR ใน 3 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.6
Rp1555555 IDR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Rp1555555 IDR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Rp1555555 IDR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
adiansyahtaufiq

Aku merasa ada yang aneh. Apakah anda baru di freelancer kemudian tidak sengaja membuat projek ? Bila anda serius saya bersedia membantu. Tolong chat saya.

Rp555555 IDR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0