ปิด

PHP /mysql login form and admin

make a form to login based on the table t_user make the the forms

1- Admin can create users and admnistrate users.

2- User can login and reset password, retrieve password and login based on email,

3- When retrieving logon and password by entering email, will receive a message if send successfull or email does not exist.

lind for databse

[url removed, login to view]!AtbEj0F0l2TOhdx-3acGcVRWaxX3LQ

ทักษะ: ออกแบบกราฟิก, HTML, PHP, ออกแบบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : agile website cms login mysql php, form search mysql php simple, input form ajax mysql php, form login mysql, form login ajax php 2009, login mysql php mootools, form login smarty php, simple product order form using mysql php, login mysql php, insert today date form field mysql php, secure login mysql php web, form database mysql php, sign login mysql php, signup login mysql php, create sign form web mysql php

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 41 บทวิจารณ์ ) brussels, Belgium

หมายเลขโปรเจค: #13472429

freelancer 94 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $156 สำหรับงานนี้

RockStone435

Hello.. Nice to see your project posted here. I have read details in the attached PDF. Do you have any requirements of a framework or custom PHP can be used? I can do both. Secondly - I need to know on the design.. Do เพิ่มเติม

$100 USD ใน 3 วัน
(530 บทวิจารณ์)
8.6
xtremewebtech

Hey Prefered Freelancer here! We are placing our bid so we can discuss the aspects in detail and we would love to perform the tasks as you listed in you description. We are expert in Illustrator & Photoshop to HT เพิ่มเติม

$250 USD ใน 7 วัน
(192 บทวิจารณ์)
8.2
wpoppo

Hello, Thanks for giving me the opportunity to discuss your project. I am a professional PHP developer with an experience of more than 8+ years in creating and customising PHP based websites, themes and plugins/m เพิ่มเติม

$250 USD ใน 5 วัน
(159 บทวิจารณ์)
8.0
shivmirthyusl

"IT FLEX SOLUTIONS has focused exclusively on the Web Development/Designing projects with 10+ years of service. Our Web Development/Designing expertise has helped clients to create e-commerce, social networking, real-e เพิ่มเติม

$200 USD ใน 3 วัน
(227 บทวิจารณ์)
8.1
contact2phpsl

Greetings Completed more than 100+ project php/MySQL and insure provide work as needed Thanks Shiv

$200 USD ใน 4 วัน
(756 บทวิจารณ์)
8.1
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

$195 USD ใน 7 วัน
(380 บทวิจารณ์)
8.2
neoconcepts

Hi, i am an expert in Website Designing & Development and I can Develop sites in Wordpress, Magento and Core PHP, [login to view URL]'s discuss. ready to start. thanks.

$150 USD ใน 4 วัน
(160 บทวิจารณ์)
7.5
extreamcode

HI, I can assist you with this Project. Here is a sampling of the few of my work contained at my portfolio: https://www.freelancer.com/u/extreamcode.html This is a placehoolder bid, I would be able to quote final p เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(79 บทวิจารณ์)
7.6
Webicules

Hi, Nice to see your mentioned project requirement(1-3) which match my expertise and experience. I will certainly build form for you in quality, time and budget. Please checkout some of my recent similar project: เพิ่มเติม

$200 USD ใน 2 วัน
(232 บทวิจารณ์)
7.9
Shopify

Hello, Greetings from Shopify We have recently completed the similar project and would like to show you a live demo which is similar to your project . I would like to discuss your project in more details so during เพิ่มเติม

$257 USD ใน 3 วัน
(27 บทวิจารณ์)
7.1
toseef3

Hello, Greetings!! Firstly thank you for sharing your requirements with us. I have gone through the initial requirements and I am confident to provide you best quality result with high satisfaction. We are very เพิ่มเติม

$147 USD ใน 3 วัน
(70 บทวิจารณ์)
7.3
$150 USD ใน 4 วัน
(319 บทวิจารณ์)
7.6
vtechiti

Dear employer, I have gone through your requirement and will be glad to work for you. Please take a look of some of the website done by me: ===================================================== [login to view URL] เพิ่มเติม

$118 USD ใน 6 วัน
(571 บทวิจารณ์)
7.8
wsfreelanzer

Hi, i have gone through you requirement and the pdf. I can do this in a day. I am an individual full time freelancer, pleaser reply to me. I am ready to start the immediately. You can contact me at anytime. I always av เพิ่มเติม

$100 USD ใน 1 วัน
(130 บทวิจารณ์)
7.0
richestuser

Hi, My name is Ambika . I have very reasonable rate .I do PHP , MySQL programming more than 5 years and within this period I had been working as slave [login to view URL], I know all aspect of project development and have เพิ่มเติม

$100 USD ใน 3 วัน
(218 บทวิจารณ์)
7.1
evadevlopers

Hi There, Ready To Start now. I have 4+ years experience in PHP as well as Wordpress, Magento,OpenCart, Prestashop, OsCommerce….and also in responsive CSS3, bootstrap, html5 . etc You can check our work http://www เพิ่มเติม

$250 USD ใน 2 วัน
(219 บทวิจารณ์)
6.8
tranngocanh1702

Hi, I am Anna. I have more than 5 years experience in PHP, Laravel framework, MySQL, HTML, CSS, Javascript, jQuery, Ajax, WordPress template & plugin, WooCommerce. I am able to create PHP and MySQL login form based เพิ่มเติม

$200 USD ใน 3 วัน
(90 บทวิจารณ์)
7.0
maxpl

Hi, Please let me know if you are available, I will show you demo of similar project, front end and backend system. Please check my profile : I am a full stack web developer from Poland, I have 5+ years of เพิ่มเติม

$250 USD ใน 5 วัน
(43 บทวิจารณ์)
6.9
concettolabs

Hello, we are a leading website app development company, we specialize in WordPress, PHP, Laravel, Codeigniter, Joomla, AngularJS, NodeJS & MYSQL. We are also having expertise on e-Commerce web app development. เพิ่มเติม

$388 USD ใน 3 วัน
(61 บทวิจารณ์)
6.5
rajibdebslg

Hi, I am 7+ years experienced developer, can provide you very secure PHP login scripts. I have gone through your requirements and it's easy to implement for me. Please visit my profile and reviews to know how much s เพิ่มเติม

$99 USD ใน 1 วัน
(140 บทวิจารณ์)
6.5