ปิด

Project for BRD11

Hi BRD11, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

ทักษะ: กรีก

ดูเพิ่มเติม : hi hegenabo i noticed your profile and would like to offer you my project we can discuss any details over chat it is editing sho, need discuss details project, text chat project javappt, free wap chat project, myspace chat project, text chat project java, vb6 chat project, visual basic project employees personal details, flash chat project, technical details qfund project, add live chat project, chat project, customer support service chat project, simple java chat project, video chat project aspnet

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) visakhapatnam, India

หมายเลขโปรเจค: #12195318

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹17136 สำหรับงานนี้

BRD11

Hired by the Employer

₹17136 INR ใน 7 วัน
(425 บทวิจารณ์)
8.4