มอบหมายแล้ว

Project for IndyaInfo

Hi IndyaInfo. I would like this to be done for my website as well. It is dating and relationship website for women. [url removed, login to view]

How much would it cost:

PROJECT DESCRIPTION

All links much be related to dating.

All links must be minimum PR3 or above.

ALL backlinks must be DO FOLLOW... ALL will be checked and double checked.

No spam links.

No link farms accepted.

No links from under construction pages.

* No sites which ask for money later.

No blog comment spamming, No ping sites,

No link from: torrent sites, file sharing forums, guestbooks, dynamic links, link farms, link-exchange programs, directories, articles submission, Free For All websites, hacker, pharmacy, illegal, gambling,

Links must be static HTML links. Including the target keywords I provide in anchor text.

Links must be permanent, active, never expiring.

No use of black hat software. You must build links manually

The link builder should be highly experienced. Must know how to check that links are good. Please do not bid if you have limited or no link building experience.

Please note: White-hat is crucial and required. Black-hat or Grey-hat methods will not be accepted nor paid for.

ทักษะ: การตลาดทางอินเทอร์เน็ต, Joomla, การสร้างลิงก์, การตลาด, SEO

ดูเพิ่มเติม : keywords used anchor text, permanent anchor text backlinks, techniques create permanent follow link anchor text, anchor text working link classified, anchor text extractor, project voice text mobile, parse anchor text php, html link extractor anchor text, check anchor text net, vba html anchor text, extract anchor text jscript, anchor text inbound links, link building diverse anchor text, gmat test anchor text, correct erroneous blocks text provide comments

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Los Angeles, United States

หมายเลขโปรเจค: #12188972

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $50 สำหรับงานนี้

IndyaInfo

Hired by the Employer

$50 USD ใน 3 วัน
(953 บทวิจารณ์)
9.2