ปิด

Algorithm for Touchscreen Mobile Device User Authentication by their Gesture Recognition

Required to work out a method by which one can verify the user of a touch screen display mobile device with an information processor on the basis of their gestures. The work should include a review of the keystroke dynamics, mouse movement and biometric-enhanced gestures. Your supposed to make a study on both behavioural biometrics and security measuring systems. An algorithm will be written on the basis of the elaborated method and implemented on computer to show the program performance through examples.

ทักษะ: Java, Matlab and Mathematica

ดูเพิ่มเติม: gesture recognition algorithm matlab, matlab gesture recognition, gesture recognition as3 webcam, gesture recognition using matlab, gesture recognition, programming language gesture recognition, drum touchscreen mobile, linux device proximity mobile, hand gesture recognition code, finger gesture recognition, drums touchscreen mobile, java player touchscreen mobile

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) warszawa, Poland

หมายเลขโปรเจค: #12017144

freelancer จำนวน 1 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย zł466 สำหรับงานนี้

zł466 PLN ใน 3 วัน
(21 บทวิจารณ์)
4.9
zł388 PLN ใน 3 วัน
(2 บทวิจารณ์)
2.8
zł466 PLN ใน 3 วัน
(5 บทวิจารณ์)
3.1