ปิด

Algorithm for Touchscreen Mobile Device User Authentication by their Gesture Recognition

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 3 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ zł440 PLN

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
zł90 - zł750 PLN
การประมูลทั้งหมด
3
คำอธิบายโปรเจค

Required to work out a method by which one can verify the user of a touch screen display mobile device with an information processor on the basis of their gestures. The work should include a review of the keystroke dynamics, mouse movement and biometric-enhanced gestures. Your supposed to make a study on both behavioural biometrics and security measuring systems. An algorithm will be written on the basis of the elaborated method and implemented on computer to show the program performance through examples.

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online