เสร็จสมบูรณ์

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

โปรเจคนี้เสร็จสิ้นโดย Yknox ด้วยราคา $250 USD ในระยะเวลา 5 วัน

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$10 - $30 USD
เสร็จสิ้นภายใน
5 วัน
การประมูลทั้งหมด
7
คำอธิบายโปรเจค

The main objective of this course project is to reinforce your understanding on medium access control (MAC) protocols and let you have more visible experience through the design and implementation of a custom-made network simulator with a focus on the performance evaluation of MAC protocols. The MAC protocols of interest in this project are is 1-persistent CSMA/CD, p-persistent CSMA/CD, and non-persistent CSMA/CD, together with Binary Exponential Backoff. This project should not be done based on the off-the-shelf network simulators such as ns-2, ns-3, OPNET, and OMNeT++. While you can still refer to the existing simulators, ultimately you have to implement your own discrete-event network simulator from scratch. This project requires a fair amount of work, but this is where you draw upon (and also build up) your knowledge and experience. This document is intended to ease the process of figuring out what to do in this project.

เสร็จสิ้นโดย:
ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online