ยกเลิก

Create test harness for my already built program. Test all cases.

Hi, I've got a project already been done but i need to test all the cases so i need a test harness class. That class basically, tests values for my already built program. It's not difficult to create one of these.

PM me for more info.

ทักษะ: Java, การทดสอบซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม: create test cases soap, examples good test cases, test cases commerce website, writing test cases sqa, review test cases, browser compatibility test cases, american credco test cases, test cases accounting software

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 14 บทวิจารณ์ ) Liverpool, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #12201068

freelancer จำนวน 8 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย £19 สำหรับงานนี้

£28 GBP ใน 1 วัน
(39 บทวิจารณ์)
5.1
£28 GBP ใน 1 วัน
(4 บทวิจารณ์)
4.2
santosoftvw

I have been working as a software engineer for 11 years. I am doing the different types of testing including the unit testing, usability testing, functionality testing, load testing etc. while developing software. I c เพิ่มเติม

£18 GBP ใน 1 วัน
(14 บทวิจารณ์)
4.0
archanaoswal

About my experience: I have more than 7.5 years of professional IT experience in Functional and Performance testing. I have worked with top IT companies like Cognizant Technologies, Wipro Technologies and OTIS Elevato เพิ่มเติม

£20 GBP ใน 1 วัน
(12 บทวิจารณ์)
3.9
£10 GBP ใน 1 วัน
(6 บทวิจารณ์)
2.8
Kulabkar

I Have an 3+ Years of professional experience in Software testing. I have tested many websites and Mobile Applications with all 3 Platforms ( Android, iOS and Windows). I have both devices iphone and Android. Below เพิ่มเติม

£19 GBP ใน 1 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.4
£23 GBP ใน 1 วัน
(4 บทวิจารณ์)
2.1
The24CarrotsInc

A proposal has not yet been provided

£13 GBP ใน 1 วัน
(2 บทวิจารณ์)
1.3
£18 GBP ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0