ยกเลิก

Writing java program

I have java work, where most of the work is done just database connection and query is left. Anyone willing to start right now can bid on this project and I will give you codebase on demand.

ทักษะ: การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, Java

ดูเพิ่มเติม : rmi program java project, start program java, online bid project documentation java, browser program java project, bid project java mysql, bid server program java, writing gui program java, bid project java, client server poker program java source, simple project gui program java, simple gui math program java, bidding program java randomly generated items price, page replacement program java code, election program java, tiny college program java, program java gui, simple quiz program java, gui program java, finish program java, project demand forecast, message program java, java writing ftp, bid project, quiz program java

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 34 บทวิจารณ์ ) new delhi, India

หมายเลขโปรเจค: #12201806

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $257 สำหรับงานนี้

Yknox

Dear, I am Smile Song, AIdeveloper in China. I've just read your job posting and I’m very interested. I'm a certificated freelancer with almost 600 good reviews from clients. I have experienced knowledge in every เพิ่มเติม

$257 AUD ใน 5 วัน
(291 บทวิจารณ์)
8.1