ยกเลิก

gragphical user inrerface(GUI) for embedded Hardware on Virtual COM port -- 4

I need to be developed for Embedded project on .net or C# or VC++

This GUI will communicate with hardware over virtual COM port.

Virtual COM port will be detected by VID and PID

GUI will manage database of different device configuration.

GUI will open an decode the '.hex' , '.S19', '.BIN' file convert ASCII value in HEX and will send to hardware over VCOM port if form on packets.

This will also having a Hex Editor .

For reference please find the One GUI in attachment .

I will need almost same GUI and Functionality with some customization . Need to transfer the source code too

I request please bid only if you have experience/knowledge on below point :

- Virtual Comport detection using USB descriptor and read/write in optimize way using call back on any fast communication method.

- Hex editor. Although many source code are available on web for Hex editor . i can share if needed.

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C#, การเขียนโปรแกรม C++, คอมพิวเตอร์กราฟิก, Java, VB.NET

ดูเพิ่มเติม: stm32 virtual com port, com port java gui, lan virtual com port, virtual com port wince6, stm32f3discovery virtual com port, com port gui java, java com port gui, virtual com port loopback, virtual loopback com port, com port communication gui design, java gui windows com port, gui read serial com port java, java gui com port example, virtual com port commands, virtual com port

หมายเลขโปรเจค: #12026089

มอบให้กับ:

₹13888 INR ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0

freelancer จำนวน 5 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹9444 สำหรับงานนี้

zhangbaksan

hello,how are you. i read your bid carefully. i am c/c++(Qt), java/javafx expert and have full experience for 10 years. GUI programming is my top skill. i can provide most quality and high speed. if you want to suc เพิ่มเติม

₹8333 INR ใน 10 วัน
(25 บทวิจารณ์)
5.6
₹10000 INR ใน 3 วัน
(20 บทวิจารณ์)
4.6
₹8888 INR ใน 10 วัน
(28 บทวิจารณ์)
4.8
andualemtad

I have worked on C# serial port communication with Virtual COM port. and also I have already done programs for HEX and ASCII parsing.

₹8888 INR ใน 10 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.8
richardromero112

Hi there, Greetings !!! I am very much confident to do this job as I have more than 4+ years of strong experience in desktop Development. I have a complete knowledge of and expertise in C, C++ and Java. Please elaborat เพิ่มเติม

₹6666 INR ใน 3 วัน
(5 บทวิจารณ์)
2.7
coreylakey

Embedded firmware developer for MikroElektronika. Seeking more work for a little extra pay. Would like to know more about your project.

₹7777 INR ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
aquadss

Aquad is a design and development company, founded by IIT Bombay and IIT Delhi alumni, that offers end-to-end development service for mobile and web development. Ranging from open source to custom built solutions, we w เพิ่มเติม

₹8333 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0