ปิด

programming in java

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 24 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $55 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$10 - $30 USD
การประมูลทั้งหมด
24
คำอธิบายโปรเจค

1. The purpose of the exercise is to practice building and traversing an expression

tree; so I want you to build a tree to hold the expression, and to evaluate the expression

by traversing the tree. you have to build the expression tree, then traverse it to evaluate

the expression. for each expression, you must produce

- a graphical representation of the tree,

- the numeric value of the expression.

2. Please use the following syntax for the arithmetic expressions that I want you to process:

<expression> ::= <term> | <term> + <expression> | <term> - <expression>

<term> ::= <factor> | <factor> * <term> | <factor> / <term>

<factor> ::= <constant> | ( <expression> )

<constant> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

You can make it slightly more complex by allowing greater integers than 9,

but you can let your constants range from 0 to 9 only.

3. Make sure you understand how this syntax defines operator precedence and associativity

rule.

operator precedence: 3*5+4 is interpreted as (3*5)+4 rather than 3*(5+4).

associativity rule: 3-5-4 is interpreted as 3-(5-4) rather than (3-5)-4.

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online