ปิด

Create a simple [url removed, login to view] function framework for Charts / Graphs -- 2

โปรเจคนี้ถูกมอบหมายให้แก่ hrehman200 ในราคา £200 GBP

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
£20 - £250 GBP
การประมูลทั้งหมด
15
คำอธิบายโปรเจค

We require a simple implementation of D3 or [url removed, login to view] within [url removed, login to view] to allwo the creation of server-side charts.

Overview:-

1. Must be written a library for [url removed, login to view] so that we can impliment within existing project.

2. Must use either D3 or [url removed, login to view] (the server will not ultimately be connected to the internet, so cloud/web based charting is not acceptable)

3. Must be fully documented so that we can extend it moving forward

4. Must provide a simple function framework as follows:-

createBarChart(width,height,data,axis-labels,imageFilename);

i.e. createBarChart(400,300,[[1,200],[2,212],[3,180],[4,333]],{x-axis:'slot',y-axis:'value},'[url removed, login to view]');

The output would be an image file called "[url removed, login to view]" located on the server.

Functions needed:-

Bar Chart, Pie Chart, Line Graph

มอบให้กับ:
ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online