ยกเลิก

Top Viral Views

I'm looking for someone to do a bot program for youtube, a program that generates 5k to 30000 views per hour, which has proxys list import and proxys list for each site search screen within the program, the program must have at least 4 or more screens type normal search type research type google and explore, the program needs to be 99% safe, the program has to serve on windows. The program can also generate few views but you have to open several programs on the same pc and several pcs and notebooks at the same time.

The program has to have counts of visualizations inside it and can change the time that will visualize the site and video of each list of the list of proxys and each proxys, for example I want that a proxy visualizes my video for 15 seconds and another proxy visualize my Video for 2 minutes and another proxy view my video for 3 seconds.

I have the designed design, more accepted opnions and better designs

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C, Javascript, JSON, Programming, Python

ดูเพิ่มเติม : top google viral marketing company, youtube views viral, million viral views, top reasons need buy youtube views, youtube video viral pay views, youtube viral views, viral video generating views, views dashboard top, page views required enter top 10000 rank, top personalized viral, nzb open source windows, top post graduate nursing programs, top ten baccalaureate nursing programs 2009, open pop windows confirming winning php remaining times, open tiff windows form vbnet, drupal views exposed filter top page, open notepad windows mobile, open ssh windows local disk, httptunnel free open source windows, simple programs windows, open crm windows mobile, modify video file open source windows, myspace top profiles views day, open office windows add, codes auto open programs usb

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Brazil

หมายเลขโปรเจค: #12198287

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $222 สำหรับงานนี้

$222 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0