ยกเลิก

Very Small work in JavaScript

I have a c#-uwp project, with a WebView with source set to youtube.

I want to call the youtube's Fullscreen button click automatically.

(see image for idea.

[url removed, login to view] )

--------------------------------------------------

(In other words, I want to display only the video content. not other elements of youtube website, here is the project: [url removed, login to view])

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C#, Javascript

ดูเพิ่มเติม : display video xml content, display video website javascript, video content providers work, invoice javascript work, hourly rate javascript work, cubecart admin javascript work, javascript work array span, freelance javascript work, javascript work schedule application, javascript work dwt, use php display display arrange video content, javascript popup display html content, smarty javascript work, order javascript work, javascript work kharkiv, javascript countdown minutes, javascript work day calculate, xml parser javascript work sharepoint, javascript work csv file, video content management, video content system, display video image classic asp, display video html script, display video information, javascript work imlive website

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 26 บทวิจารณ์ ) Trichy, India

หมายเลขโปรเจค: #14087863

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹850 สำหรับงานนี้

₹850 INR ใน 1 วัน
(2 บทวิจารณ์)
4.1