ปิด

Write some Software

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 5 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $162 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$30 - $250 USD
การประมูลทั้งหมด
5
คำอธิบายโปรเจค

Create or adapt an existing javascript library to play back flic files (extension flc). The playback should be fluent enough to be used for animation purposes.

3 functions are required:

opening/creating a flic file

example of function syntax: [url removed, login to view]("[url removed, login to view]");

set the flic to a particular frame:

example of function syntax: function syntax flicskip(flicname,frame);

frame is the start frame. If it is the first frame, the value is -1. This should not affect the visible frame on the screen, it should just preset the value. This is used because flic files can work with key frames, required to calculate the color palette. Note: in case the flic file only has the fist frame as a keyframe, the file should be played in memory allowing flicplay to play the next frame up.

play the flic file:

example of function syntax: flicplay(flicname, frame)

frame is the frame to play. If this function is called, and the visible frame is equal to the frame parameter, nothing happens. The last frame played stays in memory for future use unless this frame memory is set to a different start position by flicskip.

an example of the file format is attached. Pay attention to the existence (or absence) of key frames, needed to create entire images.

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online