ปิด

react JS

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 6 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ₹28953 INR

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
₹12500 - ₹37500 INR
การประมูลทั้งหมด
6
คำอธิบายโปรเจค

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are React JS, Typescript, LESS/Sass/SCSS,GULP. I am happy to pay a fixed price.

Job Description:

What we need:

Should be flexible to iterate over design

Work with the backend and the design teams to integrate backend JSON API with Frontend HTML.

Dive into difficult problems and successfully deliver results on schedule

Who we think will be a great fit:

2-5 years of hands-on experience in Front end Engineering

Bachelor’s or master’s degree, or an intriguing reason for not having one

A track record of projects completed on time – you are a flawless executor, not a procrastinator

You find satisfaction in a job well done and want to solve head-scratching challenges

Extensive experience of using Java Script and AJAX.

Extensive experience with React JS

You’re so much fun to work with, that if you were working on the weekend, we’d want to join you.

Should have exposure to Bootstrap or CSS3 and HTML5

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online