เสร็จสมบูรณ์

Write a Patent

I need help with patent research in new beverage process and composition space and drafting of a provisional patent for uspto submission. I will provide product details and guidance to assist in the preparation.

Deliverables are:

- summary of and links to any potential prior art or other relevant materials

- completed application draft

ทักษะ: กฎหมาย, การวิจัยทางกฎหมาย, การเขียนด้านกฎหมาย, สิทธิบัตร

ดูเพิ่มเติม : write a patent 1114, how to write a patent application, write a patent, write patent, write innovation patent, write provisional patent application, write summary paper proposed project, write summary report paper, write summary reports, write summary research paper summary, write summary papers, write summary article, write summary project, write summary paper, write summary report compare system, write summary, want write patent application, write summary research, write summary research report, write summary projects, write summary report, write summary research paper, write official dietary supplements, review will write food, real estate write ups

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) Atlanta, United States

หมายเลขโปรเจค: #14088257

มอบให้กับ:

gauravsaggi

Dear Sir/Madam, We have Completed 710+ LEGAL projects on Freelancer related to CONTRACTS, PATENTS, TERMS OF WEBSITE, LEGAL RESEARCH and IT LAW. We also have access to LEXIS NEXIS and TOTAL PATENT. We have a full ser เพิ่มเติม

$350 USD ใน 7 วัน
(612 บทวิจารณ์)
8.1

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $253 สำหรับงานนี้

$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0