ยกเลิก

VESTA CP NAMED RESTART FAILED ISSUE

Till yesterday my website were working fine but today morning i got dns not found error in my website as i checked the Vesta Panel installed on server the name restart was not running . I tried to restart but it failed . Need help urgently on the same.

Do take care files and database on the server are not harmed.

Expert only apply.

Thanks !!!

ทักษะ: DNS, Linux, ผู้ดูแลระบบ, VPS, เว็บโฮสติ้ง

ดูเพิ่มเติม: zen cart need help, need help cloning website, need help finishing work, coldfusion website need help, need help building resume, need help text website, access 2003 issue tracker, primavera database logon failed, proxy selected restart, tomcat red5 restart, iseries odbc failed, primavera login database failed

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 5 บทวิจารณ์ ) India, India

หมายเลขโปรเจค: #12194119

มอบให้กับ:

voidead

Experienced as linux server administrator and worked from past more than 4 years. Working on web server of apache/nginx, database server mysql/mariadb setup and performance optimization. Also working on security setup เพิ่มเติม

₹250 INR / ชั่วโมง
(57 บทวิจารณ์)
5.1

freelancer จำนวน 2 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹347/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

usuf001

A proposal has not yet been provided

₹444 INR / ชั่วโมง
(130 บทวิจารณ์)
6.1