เสร็จสมบูรณ์

VESTA CP NAMED RESTART FAILED ISSUE

Till yesterday my website were working fine but today morning i got dns not found error in my website as i checked the Vesta Panel installed on server the name restart was not running . I tried to restart but it failed . Need help urgently on the same.

Do take care files and database on the server are not harmed.

Expert only apply.

Thanks !!!

ทักษะ: DNS, Linux, ผู้ดูแลระบบ, VPS, เว็บโฮสติ้ง

ดูเพิ่มเติม : need help writing a book i have dyspriea, validation viewstate mac failed memory issue, apache config generation failed can restart web server, plesk generation failed can restart web server, plesk error generation failed can restart web server, cpdavd failed restart attempted automagically, nameserver failed restart attempted automagically , zen cart need help, need help cloning website, need help mcafee secure vulnerabilities, need help design hair salon, need help finishing work, coldfusion website need help, need help fixing cre loaded, need help building resume, need help text website, open source projects need help, freelance need help wsdl file, need help adding google adsense site, access 2003 issue tracker, primavera database logon failed, following image update command failed unlink, proxy selected restart, tomcat red5 restart, mp3 files need help transcribing

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 5 บทวิจารณ์ ) India, India

หมายเลขโปรเจค: #12194119

มอบให้กับ:

voidead

Experienced as linux server administrator and worked from past more than 4 years. Working on web server of apache/nginx, database server mysql/mariadb setup and performance optimization. Also working on security setup เพิ่มเติม

₹250 INR / ชั่วโมง
(57 บทวิจารณ์)
5.1

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹347/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

usuf001

A proposal has not yet been provided

₹444 INR / ชั่วโมง
(130 บทวิจารณ์)
6.1