ยกเลิก

Get Data Entry Done - 18/07/2017 06:55 EDT

freelancer 9 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹5368 สำหรับงานนี้

₹1750 INR ใน 3 วัน
(10 บทวิจารณ์)
3.1
₹5000 INR ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
mevawalapooja73

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
reamsha

do smoe data entry jobs Relevant Skills and Experience Expert in  Data entry  MS word, Excel . power point  R studio  Rational rose (2003)  MS Office, Photoshop, Dream Viewer  Operating System(windows, OSX)  เพิ่มเติม

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
akamon123

A proposal has not yet been provided

₹7000 INR ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
flaviadeltreste

Hello, I'm Italian mother tongue and I got a master’s degree in Translation (French and English, bothC1 level).Furthermore I work as a web content, copy writer, ghost writer, data entry. Relevant Skills and Experienc เพิ่มเติม

₹1750 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹1700 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹7777 INR ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0