ปิด

Logo Design

freelancer 25 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ Rp205044 สำหรับงานนี้

Rp230000 IDR ใน 1 วัน
(250 บทวิจารณ์)
6.7
ChetnaArts

Hi, I have read Your project description in detail. You can check my Portfolio here https://www.freelancer.com/u/ChetnaArts.html Relevant Skills and Experience Hi, I have read Your project description in detail. Y เพิ่มเติม

Rp250000 IDR ใน 1 วัน
(201 บทวิจารณ์)
6.4
graphixpower2

Hi, Many thanks for spending your valuable time to review my bid. I assure you with great designs and fast turnaround. Multiple options and unlimited revisions will be provided to you. Please check my awesome p เพิ่มเติม

Rp250000 IDR ใน 0 วัน
(219 บทวิจารณ์)
5.8
hashonecreatives

Dear Client, Thank you for your time in reviewing our proposal and for the opportunity to bid on your project. We would love to take you through the process of designing your Logo. Our professional team of design เพิ่มเติม

Rp250000 IDR ใน 2 วัน
(85 บทวิจารณ์)
5.5
safiqul2006

I’m highest interested for doing your submitted job. Please, just a chance for proving my ability. I promised that I will work first and if you like or satisfaction my work, then you hire me. Thanks. Relevant Skills a เพิ่มเติม

Rp250000 IDR ใน 1 วัน
(29 บทวิจารณ์)
5.1
dreamcomputers

Hi, CIAO!!! Please check our logo portfolio here, [login to view URL] PLEASE CONTACT US TO DISCUSS FURTHER ON THE JOB REGARDING OFFERS AND TIME-FRAME. Relevant Skills and Experience Logo Des เพิ่มเติม

Rp316104 IDR ใน 1 วัน
(73 บทวิจารณ์)
5.0
multishapes

Hi Thank you to taking your time! I am really eager to work on your project. I believe in ORIGINAL and QUALITY work and Professional and Unique Work is my solo identity. I am a highly motivated logo designer so I ca เพิ่มเติม

Rp100000 IDR ใน 0 วัน
(95 บทวิจารณ์)
5.1
Rp150000 IDR ใน 1 วัน
(41 บทวิจารณ์)
4.6
ranjandesigner

Give me a chance to work with you and I assure I will definitely give 100% satisfaction result with minimum timeline. Relevant Skills and Experience I have more than 8 years of experience in Graphics Designing work wi เพิ่มเติม

Rp250000 IDR ใน 1 วัน
(38 บทวิจารณ์)
4.6
cre8ivelezend

Hi, I read your job description. I can design a logo for you. I can design professional and eye attracting logos. I have 5 years of experience in logo designing, graphic designs. I am a highly motivated logo designer เพิ่มเติม

Rp250000 IDR ใน 0 วัน
(34 บทวิจารณ์)
4.2
graphicworld13

Hi, Please Give me one chance to work for you, I have expertise in graphic and illustration designs, I can Design logo for you as per your requirement. I Will sure give you 101% High quality, creative and เพิ่มเติม

Rp100000 IDR ใน 0 วัน
(19 บทวิจารณ์)
3.7
Rp250000 IDR ใน 1 วัน
(2 บทวิจารณ์)
1.9
Rp250000 IDR ใน 1 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.0
brayok

A proposal has not yet been provided

Rp250000 IDR ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Rp250000 IDR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
MariaMOO7

please i need to start a job i can make it

Rp100000 IDR ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
parmardipesh

A proposal has not yet been provided

Rp150000 IDR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
aoktavian72

A proposal has not yet been provided

Rp200000 IDR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Rp250000 IDR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Vc011

A proposal has not yet been provided

Rp130000 IDR ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0