ปิด

Manufacture a Product for me

Looking for a garment pattern master for our manufacturing unit

ทักษะ: การผลิต

ดูเพิ่มเติม: product manufacture, led lights manufacturing unit, product concept manufacturing project, simple product manufacture, mis manufacturing unit, product sample manufacturing, set product manufacture cre

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12015318

freelancer จำนวน 1 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹22111 สำหรับงานนี้

demetriushagens

Hi ..I'm new to this app so sorry if I did this incorrect. I can do what you need . Haha well over a thousand pieces of fabric I design custom quilts clothes and interior for cars so if you could get back at me I would เพิ่มเติม

₹22111 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0