ปิด

UK Energy campagin outsourcing

This project deals with B2B dialing for get agreement from customer for a new Electricity or Gas supplier. It is rather a lead generation. You will get pay out on weekly basis. This is best opportunity for small business holders and bops. Free training will be provided

ทักษะ: รายชื่อผู้มุ่งหวัง, การตลาด, การขาย, การตลาดทางโทรศัพท์

ดูเพิ่มเติม : uk business directory, uk business database, uk business classifieds, outsourcing testing job uk, outsourcing projects usa uk australia, outsourcing projects seo uk, outsourcing article writing uk copywriters, joomla template uk business china, business plan market opportunity, business letter closing opportunity bid project, masking outsourcing chennai home based business, business proposal small shop, business plan small medium enterprise ppt, energy company business card designs

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12014537

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $923 สำหรับงานนี้

RheenaRicarte

Hi there, I understand you're looking for a qualified candidate for Telemarketing. We have hundreds of skilled staff available for you to hire right now. - You work with staff directly and pay as low as $3+/h เพิ่มเติม

$1250 USD ใน 20 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
stevenrestrepo

hello . my name is steven restrepo . i live in cali colombia . i lived in london ,england for 30 years . i have the relative experience needed .i do not have a c.v but we can communicate via skype .at elpresiden เพิ่มเติม

$777 USD ใน 20 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
rathodsuraj721

I have data can do this at earliest. I am already dialing such projects, and have experience for dialing for such kind of similar projects in the past as well.

$833 USD ใน 20 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
amitprasad869

We are ready for this opportunity

$833 USD ใน 20 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0