ปิด

Looking for Advertising Team

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 14 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $9 USD / hour

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$2 - $8 USD / hour
การประมูลทั้งหมด
14
คำอธิบายโปรเจค

Develop the Initial PPC Strategy

• Design and Build Proper Campaigns

• Perform a Comprehensive Keyword Research and Selection

• Build and Implement a Comprehensive Negative Keyword List

• Use of Proper Keyword Categorization, Matching Options and Ad Group Development

• Write Effective Ad Copy - Multiple Ads Per AdGroup for Constant Testing

• Set Budgeting Tools Properly

• Set Proper Ad Timing and Geographical Targeting

• Guide Proper Tracking Code Installation for Google Analytics and PPC Conversion Tracking

Dedicated account manager

Customized daily reporting

Keywords Research & Analysis with regard to Competitors Bidding

Display Advertising

Branding

Remarketing

Conversion Tracking

Mobile Ads

Calls Tracking

Progress Reports

Google Analytics Integration

Ongoing Refinement, optimization and improvement

Landing Page Optimization Review

Alpha/ Beta Testing (A/B) in order to find Ads which are converting

Extensive use of Extensions & Negative Keywords

Keyword Insertion in Ads in order to have High Quality Score

Conversion & Bounce Rate Tracking i.e. Analytics Integration

Management - Search Term Analysis, Regular Detailed Checks

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online