ปิด

deal at Uk site

Help us to post on hotukdeal,[url removed, login to view] and so on.

ทักษะ: การตลาด

ดูเพิ่มเติม: web site development leads, aggregator site daily deal, clone deal aggregator groupon, crawler deal sites groupon, daily deal sites groupon, beauty deal website groupon, developer deal day groupon, daily deal websites groupon, dating site time, craigs list post help

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) China

หมายเลขโปรเจค: #12023366

freelancer จำนวน 2 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ¥2777 สำหรับงานนี้

top1ongoogle

Hi, I have read your exact requirement and I can do it as per your guidance. But I have a few doubts which I want to clear before proceeding ahead. So please initiate the chat with me so we can start it immediately. เพิ่มเติม

¥2777 CNY ใน 2 วัน
(2 บทวิจารณ์)
1.8
lankathilina

Hi, I'm living in UK. I currently handling those deals sites for several customers as well as doing fulfilment services / return accept services on behalf of them. I can do this job as I have experience with UK d เพิ่มเติม

¥2777 CNY ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0