ยกเลิก

looking for expert BPO/Customer Service - 25/11/2016 09:34 EST

looking for telesales expert to cold and sell product to UK small business owner. Experience of selling to UK or USA market is necessary. we will pay $250 at the end of the month plus bonus $10 per sale. Minimum 2 completed sales per shift. After initial trial, long-term contract.

ทักษะ: การตลาด, การขาย

ดูเพิ่มเติม : looking virtual sales operations, example service response customer, looking good sales people, european companies looking based sales agents, looking media sales reps, customer bpo, sharepoint help desk service request customer, looking online sales agents, service est lancer linux, service islam customer, looking commission sales rep, service buyers customer service project, isps service quality customer satisfaction southern region malaysia, expert looking data, service provider freelancing bpo services

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Haripur, Pakistan

หมายเลขโปรเจค: #12188881

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $200 สำหรับงานนี้

arsalsoft3

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c เพิ่มเติม

$200 USD ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0