ปิด

I want a lead to identify and generate new business with clients.

1) Identify new clients and understand their needs related to our business.

2) Generate new business with the clients identified

3) Arrange business discussion meetings with the clients

4) Project finalization and contract negotiation for the projects finalized with clients per company's guidelines

Our company is based in Bangalore, India. I am looking for a lead who can work from India and outside India but is capable of generating business within the region located.

ทักษะ: รายชื่อผู้มุ่งหวัง, การตลาด

ดูเพิ่มเติม : i want to open an interior design business in orlando fl what paperwork do i need, i want lead generation campaign, generate cpa lead, company want lead generation, generate sales lead web development company, generate sales lead education industry, generate real lead cpa offer, want lead payday loan fresh, want lead providers, introduction letter business clients, generate customer lead software sale, cleaning business clients database, generate email lead marketing, christmas gifts business clients freelance writer, generate online lead php code

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12195076

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹55555 สำหรับงานนี้

devamsx

Hi, I am an IIM Calcutta alum and have been working in Digital and Strategic Marketing for last 3.5 years. I have an experience in B2B, agency and e-commerce. Feel free to reach out in order to discuss the project fur เพิ่มเติม

₹55555 INR ใน 15 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0