ปิด

shopi^fy

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Materials Engineering, Nanotechnology, Speech Writing and Yiddish. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $250 - $750 USD. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

ทักษะ: วิศวกรรมวัสดุ, นาโนเทคโนโลยี, การเขียนสุนทรพจน์, Yiddish

ดูเพิ่มเติม : our budget is 250-300 usd- we need , our budget is 250-300 usd- we need to clone a realtime website game as using php, nodejs, , Interior Design Store - I pay 200 USD $10 USD, Interior Design Store - I pay 200 USD, programmer fixed pay, fixed pay job usa, pay per download video files upload earn, additional fixed pay, php coder pay happy, freelancer pay word usd, budget website content writing project, average pay freelance writing project india, pay someone set wordpress files, budget work hire writing project, fixed budget

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Morocco

หมายเลขโปรเจค: #14088094

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $250 สำหรับงานนี้

MechChama

Hi, Let handle your works to professionals. I am an engineer and expert in the field. I can guarantee that 100% accuracy and quick completion of the task. You can view my reviews to assure quality of my works. Hope เพิ่มเติม

$250 USD ใน 10 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.3
ConciseContent

"Dear Sir or Madam, I am native English speaker from the United Kingdom with a bachelor’s degree in writing and master’s degree in historical research and writing. My work experience includes more than a decade as a เพิ่มเติม

$250 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0