กำลังดำเนินการ

Do a MATLAB project -3 -- 2

I have matlab project the require you to stimulate a pinball game using matlab commands. the task need expert skills in MATLAB , if you are starter please don't bid , maximum budget is 60$ for the task but i will prefer the one with lower bid and good experience.

ทักษะ: Matlab and Mathematica

ดูเพิ่มเติม : what project manager do on freelance, itemize the do's and don ts of web sites development, get a photoshop design project to do, freelancer com afteryou awwrd project how do you give the person the reqs, freelance contracts do's and don ts, find a project to do in programming, what does a project manager do, how many project managers do you need on a 350 000m2 mall, hire project to do your homework programming, fingerprint recognition using neural network matlab project, matlab code maximum likelihood estimate, matlab cumulative maximum, matlab fminsearch maximum likelihood, genetic algorithm programming matlab search maximum, using fir filters matlab

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 50 บทวิจารณ์ ) Karachi, Pakistan

หมายเลขโปรเจค: #12196430

มอบให้กับ:

pin311

OK 60 usd for 2 day for your game. Dont worry , I am available to star on this moment. I have free this weekend! Send me de adjutication , then I will start your project. Our p a y p a l and e m a i เพิ่มเติม

$60 USD ใน 2 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.1

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $147 สำหรับงานนี้

$64 USD ใน 3 วัน
(68 บทวิจารณ์)
6.5
$277 USD ใน 4 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.2
$188 USD ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0