ปิด

shell

ทักษะ: Assembly, Delphi, ไมโครคอนโทรลเลอร์, Perl, Prolog

ดูเพิ่มเติม: excel unix shell scripts, php shell include indexphp, deleting lines shell script, executing shell script centos, change bash shell, shell script delete lines, linux shell vlc webinterface, coldfusion shell hacking, shell web

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Bulgaria

หมายเลขโปรเจค: #12010658

freelancer จำนวน 7 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย €491 สำหรับงานนี้

DamithaKD

HI, About the Project : Can i have more information about the project ? About ME : I am a programmer for 10 years and has perfect reviews on all my projects. I am a Expert in Delphi and Scjp, I have a Diplom เพิ่มเติม

€555 EUR ใน 10 วัน
(49 บทวิจารณ์)
6.0
zkutch

Hello. More 20 years programming experience. I need more details to set real time and price. Regards. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เพิ่มเติม

€250 EUR ใน 10 วัน
(22 บทวิจารณ์)
4.8
seshupower

Hi, I am a post graduate power electronics engineer and having very good experience in product design and development. I am excellent in embedded programming using pic and dspic controllers for Power projects, Boot lo เพิ่มเติม

€666 EUR ใน 10 วัน
(6 บทวิจารณ์)
3.7
€555 EUR ใน 10 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.4
igorgoshovsky

A proposal has not yet been provided

€300 EUR ใน 5 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.6
€555 EUR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
AleenaIlyas

Hello I have read what you exactly need. I would like to ask you a few questions. Please feel free to contact me anytime so we can have a detailed discussion and finalize our budget and timeline. I will deliver in best เพิ่มเติม

€555 EUR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
jealcori1975

I'm electronics engineer I have experience in developing devices based on motorola and microchip microcontrollers with PC interface, also have deep knowledge in scripting languages like shell, perl, awk, etc...

€555 EUR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0