ปิด

ANDROID APP PROMOTION ON GOOGLR PLAY

I have an Android app. I already have a design for it, I just need it to Get MORE MANY INSTALLS AND REVIEWS.I NEED PROMOTE MY APP

ทักษะ: Android, Mobile App Development

ดูเพิ่มเติม: android customization app development, android app chat profile, android app rates reviews

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Azerbaijan

หมายเลขโปรเจค: #12189564

freelancer จำนวน 2 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $27 สำหรับงานนี้

parvinsultana

Hello, I am ready to start your project at once and will provide you 100% success work. Check my profile please, my 99% work is App Marketing. I want to work honestly. I have sufficient experience on this kind เพิ่มเติม

$30 USD ใน 1 วัน
(93 บทวิจารณ์)
6.0
maheshinc

Hi I have been in this industry for more than 10 years and such jobs are my daily practice.I can assure you that if you work with me once, you will always work with me for these kind of projects.

$30 USD ใน 3 วัน
(2 บทวิจารณ์)
2.1
$23 USD ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0