ปิด

Application for taxi

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 101 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $1277 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$250 - $750 USD
การประมูลทั้งหมด
101
คำอธิบายโปรเจค

Taxi aps

•automatic location via GPS or select location on map

•Select drop off location

•integrated fare, distance and travel time calculator

• See available taxi company and their prices in your area

• choose the taxi company

•see available vehicles selected taxi companies

•Select vehicle

• Call the driver directly from the app

•see the arrival time of your taxi

•follow the approach of your taxi

•notification when the taxi has arrived

• Integrated cash or card payment

•manage personal addresses as favourites

• manage selected taxi driver as favorite

•immediate order or reservation

•Star rating of the driver as feedback

•Store favorite places/rides

•Social media share

•Shared taxi

•intuitive and easy handling

•The ability to send group messages through applications to selected clients

•The ability to send group messages to the selected taxi drivers

•Administrator panel for track driving each vehicle

•Monitoring number of rides for each vehicle/drivers

•The ability to track where each vehicle is currently located

•The ability to enable / disable the vehicle from the system

•Monitoring how often they use the application of all registered clients

Taxi app is available for download for FREE and can be installed on ANY SMARTPHONE (with any of the mobile operating systems: Android, iOS, Windows Phone and BlackBerry OS6, OS7 and OS10).

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online