ปิด

Auto lister for Mercari

Looking for a freelancer who can help with creating a internet bot but for a app, it will be used for the app called Mercari on the AppStore. It will be helping with adding listings on to the app. I need some one to create a auto lister for certain times of the day I want to be able to let the bot add listings for me every 5-10 mins. it would need to fill out the blank form and then submit the listing to go live. if this is possible please let me know.

Bot must be able to complete the listing description ( witch I have ), title, add a variety of 4 photos of the various items, fill out the fields for the shipping cost, item condition, price, and auto submit and on to the next

I would like it designed and built. Any questions please ask, I will try to explain as best as I can.

ทักษะ: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development, Objective C

ดูเพิ่มเติม : auto bot online live roulette, auto bot mafia live, auto topliste vote bot, auto reply email bot, auto chat room bot, auto clicker casino bot, wc3 auto game creator bot, auto voter vote bot, complete live adult video chat sites custom built, complete live video chat solution pay per view, squidoo auto ranking lense bot, auto forum post bot, know copy complete using key words, auto forum posting bot

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #12195350

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $100 สำหรับงานนี้

mukes1986

Hired by the Employer

$100 USD ใน 3 วัน
(182 บทวิจารณ์)
9.2