ปิด

Cordova Xcode and Android Expert Required - Assist to debug problem

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 14 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $1709 HKD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$240 - $2000 HKD
การประมูลทั้งหมด
14
คำอธิบายโปรเจค

We using Cordova to build iOS and Android App, here is some problem we facing in iOS Xcode:

1) app is not working now(working fine in android), which it looking for an address that is not exist, and we can find it anywhere

2) Xcode will show 15 issue when making the app, it does not affect the app but its a problem need to fix

3) drag issue with css -webkit-overflow-scrolling: touch and position fix, it only appear in iOS

we would also like to keep the relationship on helping us to help us in this kind of problem in future

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online