ปิด

Create a launcher for android which can hide apps according to privilages -- 2

Hii

I'm looking for someone who can build an android security app with pattern recognition, and administrator access and knows about launchers

ทักษะ: Mobile App Development

ดูเพิ่มเติม : create launcher android, android create soundboard, android create custom gui, android create project, create administrator website asp, flash xml create administrator, create administrator panel, create administrator tool, oscommerce create administrator user, tools create administrator websites, create administrator login oscommerce, create administrator panel website, create administrator moodle database, create administrator panel php, smartfox create administrator

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Palestinian Territory

หมายเลขโปรเจค: #12191977

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹8611 สำหรับงานนี้

saif0347

Hi! We are the perfect match for this job. Because your project requirements lie in our domain of skills and portfolio. Basically, we are a team of professional and experienced Android/iOS/Web developers and designers เพิ่มเติม

₹7777 INR ใน 3 วัน
(5 บทวิจารณ์)
3.6
VishalSethia

Hi We are a group of friends who have started our own company. We specialize only in mobile app development, that too only in Android and iOS. We are highly skilled developers with each developer having at least 3 เพิ่มเติม

₹9444 INR ใน 5 วัน
(2 บทวิจารณ์)
2.1
₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0