ปิด

GoodSave (mobile application that prevents a nosy partner seeing your things)

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 53 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $1546 AUD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$750 - $1500 AUD
การประมูลทั้งหมด
53
คำอธิบายโปรเจค

Application that works for iPhone and Android devices. When in locked screen, can do an action (e.g. double-tap power button) which enters your phone into 'GoodSave mode'. This changes the required password to enter phone and even if get password correct, disables or hides various apps. This GoodSave mode is enabled for a pre-selected period of time and can only have it active one at a time (i.e. need to wait for time to expire or to successfully login and disable in the app).

Application must be very low cost to battery (available everytime lock screen) and discrete (so anyone looking at phone does not know it is in GoodSave mode).

Thanks!

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online