ยกเลิก

Make my project as the document asks -- 2

Use the PDF to make my android project as it asks

Project link:

[url removed, login to view]

ทักษะ: Android, Mobile App Development

ดูเพิ่มเติม : Script to Make Blog Posts from PDF Files Hosted on Google Drive, freelance project with r, list view window based project aspnet, vbnet include xml file project, load xml file project, pay per view flash video project 2009, search string pdf file project, latex style file project report, batch file project, extract exe file project, java read file project, copy file project vb6, add fla file project flash, free psd file project

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 5 บทวิจารณ์ ) João Pessoa, Brazil

หมายเลขโปรเจค: #12189137

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ R$75 สำหรับงานนี้

R$75 BRL ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
R$75 BRL ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0