ปิด

Mobile development

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 73 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $896 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$250 - $750 USD
การประมูลทั้งหมด
73
คำอธิบายโปรเจค

I need an Android app. I already have a design for it, I just need it to be built. Application for private training institution un direct learning of English (e- learning ) the app is for students who are interested in developing their English language, and certificate their skills by having diploma certificate. all the features should work offline except (Registration and chatting ) should work online. consists of 8 main menus while some include sub menus (detailed down ).

1-about the institution = pdf file + video

2-User guide = pdf +video

3-level test (to define student level) total 90 questions to be generated randomly . each questions =1mark so up to 30 mark = intermediate. above 30 to 60 = miduim and above = advanced.

4-Registration (personal information to be send to my email by the student )

5-Diploma (3level) consists of 3 sub menu ( intermediate, medium, advanced)each one level consists of 5 sub menus (writing(pdf), reading(pdf), listening(sound files ), spoken(record from mic), grammar(pdf ),

6-social media (facebook )

7- other training courses (will come soon )

8- chatting

the app for both android and ios

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online