ปิด

Mobile development -- 2

need xamrin app for andorid ios

ทักษะ: Android, iPhone, Mobile App Development

ดูเพิ่มเติม: mobile ios prestashop app, jquery mobile ios app, mobile ios app, ios bluetooth app development, ios chat app development, development mobile dating app, ios wallpaper app development, ios hybrid app development, ios android app development, ios comic app development

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12190184

freelancer จำนวน 6 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹15546 สำหรับงานนี้

supersuntech

Hello Employer Thanks for giving me the opportunity to bid on your project. I am a web and mobile app developer having 6 years of experience in mobile app development. I am providing you website which is compat เพิ่มเติม

₹41111 INR ใน 15 วัน
(5 บทวิจารณ์)
4.2
myappsdevelopers

Hello Hiring Manager, I read your job descriptions carefully, I am very interesting in your job. I have developed apps such as Social networking & lifestyle(Tinder style dating, chatting, sharing), Food & drink(R เพิ่มเติม

₹13888 INR ใน 15 วัน
(15 บทวิจารณ์)
4.0
w3axis

A proposal has not yet been provided

₹12777 INR ใน 10 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.8
JajodiaSaket

Hello There, Hope you are doing well. I came across your requirement for mobile app and it would be our pleasure to work on it with you. We have a team of Designers, Developers, SEO, Digital Marketers, etc. Ou เพิ่มเติม

₹5000 INR ใน 5 วัน
(2 บทวิจารณ์)
0.4
BespokeDMedia

Hello Sir Thank you for the opportunity I have gone through your requirement for need xamrin app for andorid ios, We are an UK based เพิ่มเติม

₹16666 INR ใน 20 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
bluetech20

Before Award To Any Freelancer Please Discuss With us For Your Project -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- We have gone through the details you have provided. We are Real เพิ่มเติม

₹3833 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0