ปิด

Shopping mobile app

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 36 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $710 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$250 - $750 USD
การประมูลทั้งหมด
36
คำอธิบายโปรเจค

Objective:

Create a shopping mobile app based on Cordova. The application should function normally on android 4.4+ and iOS 7.1+. An administrator has access on website to informations. Several merchants has access on app to informations. Several user has access on app to informations.

CSS:

All UIs are ready in html format based on Framework7. However it is not necessary to keep using this CSS. Every other suggestion would be welcome.

CMS:

The appropriated CMS is Magento

Features:

3 different access users: Merchant, Buyer, Administrator

Multi-merchant

Product: Images, name, information

Product category

Product attributes: color, size, ...

Search in: product name, product information, with category filtering

Price

Sale

Stock: information of stock for a product with different attributes

Buy

Credit: to pay the prices. Administrator could change the credit of users.

Bid: on products.

Comment: on products, after confirming by administrator.

Flag: a product.

Demand: user can ask for a product. Merchants has access to the list of asked product.

Deliverables:

apk file + commented source codes + a brief documentation of the architecture

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online