เสร็จสมบูรณ์

Small 3 page Xamarin iOS and Android app

โปรเจคนี้เสร็จสิ้นโดย winlancerinc ด้วยราคา $500 USD ในระยะเวลา 5 วัน

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$250 - $750 USD
เสร็จสิ้นภายใน
5 วัน
การประมูลทั้งหมด
20
คำอธิบายโปรเจค

The application should be a C# Xamarin app that is compatible with iOS and Android phones and tablets. The app must adhere to iOS/Apple and Android/Google specific design guidelines, environment capabilities and/or restrictions. The app must support iOS 7 and newer and Android API level 19 and newer.

Functionality

• The application will provide the end user with a way to search the Ettersøkt database for stolen/lost objects.

• Must show “spinner” / wait screen wile loading data from server

• Show details of selected stolen object

• Send an email with the object details to a predefined email address.

• Show an info page

• Must scale well to all sceen sizes

The application will need to connect to the Ettersøkt webservice to search the database. The web service is a REST service returning JSON objects. The application must support localizing of all labels/hardcoded text. C# code to get data from the web service will be provided.

See attachement for more details and mockups.

เสร็จสิ้นโดย:
ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online