ยกเลิก

Solving 2 problem in [url removed, login to view] Android

Hello Friends

I try to write some codes but i could not do completely I wanted.

1- I have a asynctask function . I want that this function will run and will finish then application will countinue to run next to-do-list. but I could not do it. There is webview and i run webview in runuithread But i am not sure that what i do.

2- I run javascript command inside webview. sometimes javascript or webview gives error then I got this error "application has stopped" . I want to avoid from it.

If you can do with in 1-2 hours . We can work and finish it otherwise please dont offer. I dont have time to wait.

ทักษะ: Android, Java, Mobile App Development

ดูเพิ่มเติม: java platform problem repost, server java application problem, algorithm java puzzle problem, java restlet problem, java lcs problem, java activity, java gridbaglayout problem resizing, java gridbaglayout problem, lightbox java ie7 problem, java 502 problem, admin java virtuemart problem, ajax java encoding problem, excellent problem solving abilities, great problem solving skills, gmat problem solving, outstanding problem solving

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 4 บทวิจารณ์ ) Ordu, Turkey

หมายเลขโปรเจค: #12010697

freelancer จำนวน 1 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $25 สำหรับงานนี้

$25 USD ใน 1 วัน
(4 บทวิจารณ์)
2.8